REGULAMIN SERWISU

 

 

WSTĘP


Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://www.szybkiromans.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 

DEFINICJE


 • Administrator Serwisu – Administratorem Serwsiu jest Reach Connections Group;;
 • Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Administratora Serwisu;
 • Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
 • Konto - założony na Serwisie profil Użytkownika, w ramach którego Użytkownik wprowadza i administruje danymi;
 • Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
 • Regulamin Serwisu – niniejszy dokument, określający  zasady funkcjonowania serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;
 • Serwis - serwis internetowy prowadzony pod domeną http://www.szybkiromans.pl ;
 • Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Serwisu za pośrednictwem Wiadomości, jak również umieszczane w innych miejscach Serwisu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
 • Użytkownik - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu założyła Konto w Serwisie.

 

UCZESTNICTWO W SERWISIE 


Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki, jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 2. Jestem osobą pełnoletnią;
 3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Administratora Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.);
 4. Akceptuję Politykę Prywatności;
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu przekazanych danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych;
 6. Wyrażam zgodę ma otrzymywanie od Administratora Serwisu wiadomości e-mail zarówno informacyjnych jak i reklamowych;
 7. Wyrażam zgodę na prezentację reklam na Serwisie;
 8. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Serwisie danych, danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia.

 

PUBLIKACJE W SERWISIE 

 

TEKSTY


Poprzez zamieszczenie treści w serwisie Użytkownik oświadcza, iż jest ich autorem, bądź posiada prawo do ich rozpowszechniania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pełni odpowiada za treści umieszczone w serwisie oraz przyjmuje do wiadomości następujące ograniczenia:

 1. Zabrania się zamieszczania wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich treści;
 2. Zabrania się Użytkownikom używanie w zamieszczanych treściach słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
 3. Zabrania się zamieszczania treści, którzy mogłyby być traktowane jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, powodujących odpowiedzialność prawną;
 4. Zabrania się zamieszczania treści, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
 5. Zabrania się zamieszczania treści, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
 6. Zabrania się zamieszczania treści, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników.

 

FOTOGRAFIE I TREŚCI GRAFICZNE


Poprzez zamieszczenie grafiki bądź fotografii w serwisie Użytkownik oświadcza, iż jest ich autorem, bądź posiada prawo do ich rozpowszechniania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pełni odpowiada za grafiki i fotografie umieszczone w serwisie oraz przyjmuje do wiadomości następujące ograniczenia:

 1. Zdjęcie profilowe powinno pokazywać twarz, zabrania się umieszczania w zdjęciu profilowym grafiki pokazującej kobiece i męskie części intymne;
 2. Zabrania się zamieszczać zdjęć pornograficznych;
 3. Prezentowane grafiki mogą dotyczyć wyłącznie Użytkownika serwisu;
 4. Zabrania się zamieszczać zdjęć zastrzeżonych prawami autorskimi innych osób;
 5. Zabrania się zamieszczać zdjęć dzieci;
 6. Zabrania się zamieszczać zdjęć ze zwierzętami;
 7. Zabrania się zamieszczać zdjęć, na których widnieją dane kontaktowe jakiekolwiek innego serwisu internetowego, wydawnictwa, firmy lub organizacji;
 8. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zdjęcia zamieszczone przez siebie w Serwisie.

 

NIEDOZWOLONE WYKORZYSTANIE SERWISU


 1. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności przeprowadzania badań rynku, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności marketingowej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej -  w tym zamieszczania linków do komercyjnych stron lub serwisów oraz zamieszczania informacji o jakichkolwiek produktach lub usługach bez zgody Administratora Serwisu.
 3. Zabrania się  Użytkownikom rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej.
 4. Zabrania się  Użytkownikom wielokrotnego rozsyłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu.
 5. Zabrania się Użytkownikom do wykorzystywania Serwisu do informowania o świadczonych usługach o charakterze erotycznym bądź promowania tych usług.

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI


 1. Użytkownik ma prawo do zgłaszania Administratorowi wszelkich nieprawidłowości oraz naruszeń Regulaminu przez innych Użytkowników.
 2. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz ‘Pomoc’ znajdujący się w menu Moje Konto lub link ‘Zgłoś Naruszenie Regulaminu’ na profilu Użytkownika.
 3. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4.  Serwis  zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ono będzie  z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

 

ZABLOKOWANIE / USUNIĘCIE KONTA


 1. Administrator Serwisu ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika. 
 2. Zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika dotyczy w szczególności Użytkownika, którego działania uznane zostaną przez Administratora Serwisu za niezgodne z Regulaminem.
 3. Zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika dotyczyć może także Użytkownika, którego działania uznane zostaną przez Administratora Serwisu za szkodliwe dla Serwisu bądź jego Użytkowników, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik akceptuje fakt, iż usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa do ponownego założenia Konta na Serwisie, jeżeli jego Konto zostało wcześniej zablokowane/ usunięte.
 6. Użytkownik akceptuje fakt, iż w przypadku zablokowania/ usunięcia Konta , Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy które wydał na płatne usługi w Serwisie, w tym konta VIP Zone.
 7. Użytkownik akceptuje fakt, iż w przypadku zablokowania/ usunięcia Konta , Użytkownik  traci bezpowrotnie wszystkie punkty (SD) zdobyte w Programie Parnerskim.
 8. W razie likwidacji konta dane Użytkownika zostaną trwale usunięte z serwerów.

 

USŁUGI

 

KONTA STANDARD I VIP  


 1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze wszystkich dostępnych w ramach Konta Standard funkcji Serwisu .
 2. Użytkownik może zdecydować się na odpłatne włączenie dodatkowych funkcji serwisu w ramach abonamentu kont ' VIP Zone'. 
 3. Abonamenty VIP Zone wykupowane są na określony czas.
 4. W przypadku rezygnacji z logowania się do swojego konta lub usunięcia konta przez Użytkownika w trakcie trwania abonamentu serwis nie zwraca kosztów abonamentu. 
 5. Z abonamentu VIP nie można zrezygnować podczas jego trwania. 
 6. Użytkownik ma prawo zakupu punktów (SD), które nastepnie może wymieniać na pakiety VIP Zone bądź wirtualne prezenty dla znajomych na  portalu.
 7. Informacje o statusie konta VIP Zone oraz stanie konta punktów (SD) Użytkownika znajdują się w zakładce Moje Konto/ Mój VIP Zone.
 8. Informacje o uslugach dostępnych w ramach kont Standard i VIP Zone znajdują się na stronie VIP Zone.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

PROGRAM PARTNERSKI


 1. Użytkownik ma prawo wziąć udział w Programie Partnerskim.
 2. Program Partnerski polega na poleceniu Serwisu innym osobom, w zamian za co Użytkownik  zdobywana punkty (SD).
 3. Warunkiem przyznania punktów jest pozyskanie przez Serwis nowego zarejestrowanego Użytkownika.
 4. Punkty (SD) zdobyte w Programie Partnerskim Użytkownik może wymieniać na pakiety VIP Zone bądź inne opcje płatne w Serwisie. Informacje o statusie konta VIP Zone oraz stanie konta punktów (SD) Użytkownika znajdują się w zakładce Moje Konto/ Mój VIP Zone.
 5. Punkty (SD) w Programie Partnerskim nie są wymienialne na gotówkę.
 6. Nie ma możliwości rejestracji więcej niż jednego konta w ramach linku/e-maila polecającego. Do rejestracji użytkownika z polecenia przypisany być może tylko jeden adres IP.
 7. Jeżeli zostanie wykryte, iż w celu zdobycia punktów (SD), jedna osoba założyła więcej niż jedno konto, to zostanie to potraktowane jako naruszenie Regulaminu. W wyniku tego naruszenia konta zostaną zlikwidowane a naliczone punkty (SD) odebrane.

 

REKLAMACJE


 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać przy użyciu formularza ‘Pomoc’ znajdującego się w menu Moje Konto; 
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane  w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji;
 3. Serwis  zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa;
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta;
 5. Serwis  pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu,.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 5.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Serwisie.

 

 

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.