POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SERWISU SzybkiRomans.pl

 

Serwis  SzybkiRomans.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych  danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.


Administrator serwisu  zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

Zbiór danych osobowych prowadzony przez Serwis SzybkiRomans.pl  został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ( obecnie czekamy na nadanie przez GIODO numeru dla zbioru )

 

Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest  Reach Connections Group.

 

Administrator Serwisu  nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 

Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik Serwisu korzysta z usług lub produktów płatnych, dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.
Administrator Serwisu zwracamy też uwagę na fakt, że aktywność Użytkownika w miejscach publicznych na Serwisu, np. na forum, sprawia, że udostępniane są informacje o sobie także osobom spoza Twojej listy kontaktów, a dokładniej - wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają Polityce. Jednocześnie Administrator Serwisu przypomina, że Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność, w tym prawną, za treści umieszczane w Serwisie.

 

Serwis stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

 

Użytkownicy Serwisu SzybkiRomans.pl mogą decydować w jakim zakresie chcą udostępniać innym Użytkownikom informacje o sobie. Aby zarządzać ustawieniami prywatności należy wybrać z menu Moje Konto > Ustawienia > Prywatność.

 

Usunięcie konta przez Użytkownika może nastąpić w każdym czasie, za pomocą formularza dostępnego w menu Moje Konto > Usuń Konto

 

Użytkownicy Serwisu SzybkiRomans.pl mają możliwość kontaktu mailowego z Administratorem Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny w menu Moje Konto > Pomoc lub bezpośrednio wysyłając e-mail na adres admin@szybkiromans.pl